Никада...кад на врби роди грожђе, када падне снег на брдима Пакла, кад Александра Ковач умре, када Рушка Јакић буде млада, када Исидора Бјелица буде лепа...