“У Милице дуге трепавице — сва је срећа да је гуза већа!”

~ Блебећковић