Жика је митско биће које сакупља народне умотворине.