Europe middle earth.JPG

Европа то јест други назив за Европу је Еротска унија! Она је далека мисаона именица у Српском језику.