ЊЊЊ

Датум измене: 3. фебруар 2007. у 03:38; аутор: Gondwana (разговор | доприноси) (New page: '''ЊЊЊ''' (њод ''Њрлд Њајд Њеб'') ње њраћеница ња њвима њознату њапликацију њвима њознатог Њисма. Њо...)
(разл) ← Старија измена | Тренутна верзија (разл) | Новија измена → (разл)

ЊЊЊ (њод Њрлд Њајд Њеб) ње њраћеница ња њвима њознату њапликацију њвима њознатог Њисма. Њова њапликација ње њостала њаширена њахваљујући њувођењу њавремених њехнолошких њостигнућа њоји њочивају ња њримени Њинтернета њу Њисмо.

Њироко ње њило њоришћено њош њод њварања њвета, ња њачуна ње ња ње њтандардом њроглашено њек њод њварања њрста њамеба, њепосредних њотомака њанашњих Њрба.